Здравейте!
Да ви се представим: Фирма ВИБИМПЕКС ООД е правоприемник на търговската дейност на ИНТЕР ДАТА СИСТЕМИ ООД в частта й на дистрибуцията на фотографските химикали на ТETENAL и термосублимационните принтери DNP и консумативите за тях. Ще се радваме да продължим успешната съвместна работа с досегашните партньори на ИДС, както и в създаването на нови сътрудничества.